Barbora Malinová

Bachelor's thesis

Ošetřovatelská péče v zařízení sociální péče

Nursing in Social Care Facillities
Abstract:
Bakalářská práce na téma Ošetřovatelská péče v zařízení sociální péče se zabývá ošetřovatelstvím poskytované v zařízení sociální péče. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je členěna do tří kapitol, z nichž první je zaměřená na vymezení pojmů vztahujících se k ošetřovatelství, druhá kapitola vymezuje rozdělení sociální a zdravotní péče a poslední, třetí kapitola se zabývá …more
Abstract:
Bachelor thesis on Nursing Care in Social Care Facility deals with nursing provided in social care facilities. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part includes three chapters. The first chapter presents the theoretical definition of nursing, the second chapter includes the division of social care and health care. The last, third chapter deals with nursing care …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Anna Krátká, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Malinová, Barbora. Ošetřovatelská péče v zařízení sociální péče. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe