Bc. Michal Luščon

Master's thesis

Systém pro odhalování a správu parsovacích vzorů pro logovací data

System for discovery and management of log data parsing patterns
Abstract:
This thesis is focused on a study of log lines abstraction and it contains a description of implemented system for mining patterns from logs.
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá problematikou abstrakcie vzorov logovacích správ a implementáciou systému pre odhaľovanie a správu vzorov logovacích správ.
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2015
  • Vedúci: RNDr. Daniel Tovarňák, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / odbor:
Informatics / Parallel and Distributed Systems

Práce na příbuzné téma