Veronika Kůtková

Bachelor's thesis

Komunikační mix pro podnik služeb

Communication mix for a service company
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá komunikačním mixem společnosti DEPRAG CZ a.s. Cílem této práce je určit a následně zhodnotit komunikační mix společnosti a dále nastínit návrh pro jeho zlepšení. Teoretická část obsahuje stručné seznámení s marketingem, jeho komunikací, marketingovým výzkumem a dále je zaměřen na jednotlivé nástroje komunikačního mixu a na rozdíly v komunikaci na trhu B2B a trhu služeb …viac
Abstract:
The thesis deals with the communication mix of the DEPRAG CZ a.s. company. The aim of my work is to identify and assess the communication mix of the company and further outline a suggestion for its improvement. The theoretical part contains a brief introduction to marketing, marketing communications and research. It is further focused on particular tools of the communication mix and certain differences …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016
Zverejniť od: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Zuzana Švandová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kůtková, Veronika. Komunikační mix pro podnik služeb. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta

Technical University of Liberec

Faculty of Economics

Bachelor programme / odbor:
Economics and Management / Economics and Management of Services

Práce na příbuzné téma

Všechny práce