Kristýna Makovská

Bachelor's thesis

Velká krize 1929-33 a krize současné

The Great Depression of 1929-33 and the current crisis
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje tématu Velké hospodářské krize 1929-33 a krizi současné a v závěru práce obě problematiky porovnává. V úvodu nás zavede do období 20. let 20. století a poukáže na chyby, jichž se vyspělé státy dopouštěly a které vedly ke kolosálnímu propadu ekonomiky. Podstatná část práce se zabývá dopadem původní i současné krize na obyvatelstvo ze sociálního hlediska a seznamuje nás s vývojem …more
Abstract:
This thesis addresses the subject of the Great Depression of 1929-1933 and the current crisis and finally compares the work of both themes. The introduction takes us to the 1920s and points out mistakes the developed countries committed and which led to a colossal collapse of the economy. The significant part of the work deals with the initial impact of the current crisis on the population in terms …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 2. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 5. 2012
  • Supervisor: Pavel Sirůček
  • Reader: Tomáš Pavelka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/30433