Jaroslav NEZBEDA

Bakalářská práce

Výukový program pro zvládnutí základů programování a algoritmizace

An educational program for the basics of programming and algorithms
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou jednoduchého softwaru pro výuku programování a algoritmizace. Cílem je vytvořit jednoduché prostředí dostupné hlavně pro operační systém Linux. Prostředí je určeno hlavně pro nižší ročníky základní školy, ale nevylučuje použití i např. na středních školách. Software je vyvíjen v Javě a využívá multimediální knihovny Allegro a SDL. Práce obsahuje také detailní …více
Abstract:
This thesis deals with creating simple software for teaching programming and algorithms. The aim is to create a simple environment available mainly for the Linux operating system. The environment is designed mainly for lower grades of elementary school, but does not preclude such use it in secondary schools. The software is developed in Java and uses multimedia libraries SDL and Allegro. The work also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Petr Kubera, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NEZBEDA, Jaroslav. Výukový program pro zvládnutí základů programování a algoritmizace. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta