Ing. Ondřej Malý

Diplomová práce

Praxe insolvenčního správce a evropské insolvenční právo

The Insolvency Liquidator's Practice and European Insolvency Law
Anotace:
Práce se zavývá aktuálním právně-společenským tématem - otázkou insolvenčích řízení. Jedná se o velmi důležitou složku národního i mezinárodního práva, protože v době unifikace právních pravidel a boření hranic se stává otázka isolvence otázkou každodenní. Práce je rozdělelna na dvě tématické části, v první je popsáno národní insolvenční řízení očima správce krok za krokem s porovnáním starší a nové …více
Abstract:
The author covers the actual legal topic – problems of insolvency proceedings. The insolvency proceedings are very important part of national as well as of international law. At the time of unification of rules and demolition of borders for the sake of the free movement of capital, the insolvency becomes a part of everyday legal life. The work itself begins with the explanation of the most important …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2008
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta