Ing. Ondřej Malý

Master's thesis

Praxe insolvenčního správce a evropské insolvenční právo

The Insolvency Liquidator's Practice and European Insolvency Law
Abstract:
Práce se zavývá aktuálním právně-společenským tématem - otázkou insolvenčích řízení. Jedná se o velmi důležitou složku národního i mezinárodního práva, protože v době unifikace právních pravidel a boření hranic se stává otázka isolvence otázkou každodenní. Práce je rozdělelna na dvě tématické části, v první je popsáno národní insolvenční řízení očima správce krok za krokem s porovnáním starší a nové …more
Abstract:
The author covers the actual legal topic – problems of insolvency proceedings. The insolvency proceedings are very important part of national as well as of international law. At the time of unification of rules and demolition of borders for the sake of the free movement of capital, the insolvency becomes a part of everyday legal life. The work itself begins with the explanation of the most important …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 5. 2008
  • Supervisor: JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta