Monika BÁRTLOVÁ

Bakalářská práce

Možnosti využití sociální práce jako prevence dezintegrace na lokální úrovni.

Possibilities of Social Work as a Prevention of Disintegration at the Local Level.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou integrace. Výzkum byl realizován ve třech městech Šluknovského výběžku v Ústeckém kraji, kde v roce 2011 došlo k organizovaným protestům proti obyvatelům sociálně vyloučených lokalit. Počet sociálně vyloučených lokalit se v celé České republice od roku 2006 zdvojnásobil a nárůst lidí žijících v těchto lokalitách se stává sociálním problémem extrémních rozměrů …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of integration. The research was conducted in three towns of area Šluknov promontory in the Ústí nad Labem region, where the protests against the residents of socially excluded localities arose in 2011. The number of socially excluded localities in the Czech Republic has doubled since 2006 and the increase of people living in these areas is a social problem of extreme …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 2. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Vašat

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BÁRTLOVÁ, Monika. Možnosti využití sociální práce jako prevence dezintegrace na lokální úrovni.. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická