Radek PREJDA

Bakalářská práce

Reliabilita měření variability srdeční frekvence

The reliability of the heart rate variability measurement
Anotace:
Hlavním cílem této bakalářské práce, je posoudit spolehlivost test-retest krátkodobým měřením HRV prováděném v rámci jednoho opakování. Studie se zúčastnilo celkem 31 probandu. Měření test-retest bylo provedeno s 20 aţ 30-ti minutovou přestávkou. Nejnižší typická chyba (CV =21,1%) byla zjištěna pro druhou odmocninu středních kvadratických, po sobě jdoucích intervalů RR(rMSSD), nejvyšší pro nízko frekvenční …více
Abstract:
The main objective of this thesis, is to assess the reliability test-retest short-term HRV measurement sperformed with inonerepetition. The study involved a total of 31 probands. Measurement of test-retest was carried out with 20 to 30-minute break. The lowest typical error (CV = 21.1%) were found for the square root of the mean-square, consecutive, RR intervals (RMSSD), the highest for low-frequency …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2015
Zveřejnit od: 3. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PREJDA, Radek. Reliabilita měření variability srdeční frekvence. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta