Bc. Barbora Necidová

Master's thesis

Problematika stárnutí obyvatelstva ve vazbě na sociální péči a ekonomické zatížení

The issue of an aging population in relation to social care and economic burden
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou demografického stárnutí a jeho dopady na sociální péči o seniory a ekonomické zatížení státního rozpočtu na několika různých úrovních. Hlavním cílem práce je charakterizovat současnou strukturu obyvatelstva a související dopady stárnutí a případová studie je zaměřena již na praktické fungování sociálních zařízení. Téma je zkoumáno pomocí analýzy statistických …more
Abstract:
This thesis deals with the issue of demographic aging and its impact on social care for seniors and economic burden of the state budget on several different levels. The main objective of this work is to characterize the current structure of population and the related impacts of aging. The case study is focused on the practical conduct of social-care-facilities. The topic is studied using analysis of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2016
  • Supervisor: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta