Bc. Barbora Necidová

Diplomová práce

Problematika stárnutí obyvatelstva ve vazbě na sociální péči a ekonomické zatížení

The issue of an aging population in relation to social care and economic burden
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou demografického stárnutí a jeho dopady na sociální péči o seniory a ekonomické zatížení státního rozpočtu na několika různých úrovních. Hlavním cílem práce je charakterizovat současnou strukturu obyvatelstva a související dopady stárnutí a případová studie je zaměřena již na praktické fungování sociálních zařízení. Téma je zkoumáno pomocí analýzy statistických …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of demographic aging and its impact on social care for seniors and economic burden of the state budget on several different levels. The main objective of this work is to characterize the current structure of population and the related impacts of aging. The case study is focused on the practical conduct of social-care-facilities. The topic is studied using analysis of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta