Ing. Peter MAŇKO

Bakalářská práce

Analýza ekonomického vývoje Číny po roce 1990 a rozdílného vývoje jednotlivých čínských provincií

Analysis of China's economic development after 1990 and diverse development of separate Chinese provinces
Anotace:
Predkladaná bakalárska práca pojednáva o vývoji základných makroekonomických ukazovateľov v Čínskej ľudovej republike po roku 1990. Taktiež sa zaoberá rozdielnym ekonomickým rastom jednotlivých čínskych provincií v rovnakom období a komentuje možné dôvody týchto nerovností. V súvislostí s tým analyzuje sledované dáta z časového hľadiska, aby bolo možné predpovedať budúci trend v hospodárskom raste …více
Abstract:
This Bachelor's Degree thesis deals with the trend of basic macroeconomic indicators in the Peoples Republic of China after 1990. It is also concerned with the diverse economic growth of separate Chinese provinces within the same timeframe, and comments on the possible reasons for such disparities. In this connection, it also analyses the observed data from a chronological point-of-view so as to enable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2006
Zveřejnit od: 19. 5. 2006
Identifikátor: 3898

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. Ing. Jitka Kloudová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAŇKO, Peter. Analýza ekonomického vývoje Číny po roce 1990 a rozdílného vývoje jednotlivých čínských provincií. Zlín, 2006. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 19. 05. 2006

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 5. 2006 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.