Jiří Svatoš

Bachelor's thesis

The Economics of Political Participation and Religion in the Czech Republic

Religion and Voting Turnout
Abstract:
Bakalářská práce kombinuje teorii informací, Putnamovu teorii korelace mezi politickým a "společenským životem" a ekonomicky podloţenou teorii rozdílu mezi církvemi a sektami. Taková kombinace poskytuje nový náhled na závislost mezi politickou participací a náboţenstvím, která má původ v ekonomické teorii. Tato teorie je následně aplikována na českých datech, konkrétně na datech z mezinárodního průzkumu …more
Abstract:
The thesis combines previous economic theory of information, Putnam's theory of correlation between "associational life" and politics and economic theory of differences between churches and sects. This combination provides new point of view on dependence between political participation and religion derived from economic theory. The theory is applied on Czech data, concretely the data from the International …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 9. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 1. 2011
  • Supervisor: Pavel Chalupníček
  • Reader: Marek Mičúch

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/23971