BcA. Marek HOBLÍK

Bachelor's thesis

Význam a úloha zvukového logotypu pro corporate identity společnosti. Zvukový scénář a jeho realizace jako součást rozhlasové hry.

1. Theoretical part: The Importance and Role of Sound Corporate Identity Logo for the Company. 2. Practical part: Sound Written and its Implementation as Part of a Radio Play.
Abstract:
Tématem práce je zvuk v prostředí reklamy. Práce se zabývá fyziologickými a psychologickými účinky hudby na člověka a významem zvukové komunikace se zákazníkem. Přibližuje formy a možnosti využití hudby a zvuku jako nástrojů propagace a osvětluje několik základních pojmů z oblasti sound brandingu.
Abstract:
The theme of this work is sound in an adveritsement. This work deals with physiological and psychological effects of music on human beings and the importance of sound communication with the customer. It shows the forms and possibilities of using music and sound as a tool of promotion and illuminates some fundamental concepts of sound branding.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2010
Identifier: 14384

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2010
  • Supervisor: doc. Ing. Ján Grečnár, ArtD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HOBLÍK, Marek. Význam a úloha zvukového logotypu pro corporate identity společnosti. Zvukový scénář a jeho realizace jako součást rozhlasové hry.. Zlín, 2010. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe