Martina Rajnicová

Bakalářská práce

Rodinné podnikanie v oblasti služieb

Family Business in the Area of Services
Abstract:
This bachelor´s dissertation deals with family business in the area of services. The aim of the bachelor´s dissertation is to analyze a particular selected business and its economic activity. The subject of the bachelor´s dissertation in the theoretical part is the analysis of the business environment during the transformation of the economy of the Slovak Republic and the analysis of family business …více
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá rodinným podnikaním v oblasti služieb. Cieľom práce je analýza konkrétneho vybraného podniku a jeho hospodárskej činnosti. Predmetom práce v teoretickej časti je analýza podnikateľského prostredia v priebehu transformácie ekonomiky Slovenskej republiky a analýza rodinného podnikania. V analytickej časti sa zaoberá prípadovou štúdiou konkrétneho rodinného podniku. Skúma …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Vlček, CSc.
  • Oponent: Ing. Věra Levičková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví