Bc. Lenka Máčalová

Bachelor's thesis

Napětí mezi poetikou biedermeieru a ideálního realismu. Komparace románu Der Nachsommer A. Stiftera a Západu K. V. Raise

The tension between the poetics of biedermeier and ideal realism. The comparison of the novel Der Nachsommer by A. Stifter and with Západ by K. V. Rais
Anotácia:
Tato bakalářská diplomová práce je zaměřena na prvky biedermeieru a ideálního realismu v tvorbě Adalberta Stiftera a Karla Václava Raise na konkrétním příkladu dvou vybraných děl: Stifterova románu Der Nachsommer (Pozdní léto) a Raisova Západu. Práce srovnává tato dvě díla z hlediska postav, perspektivy vypravěče, času a prostoru vypravování a utváření tématu. Součástí práce je také zpracování literárněhistorické …viac
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the components of biedermeier and of the ideal realism in the production of Adalbert Stifter and Karel Václav Rais on the specific example of two chosen works: the novel Der Nachsommer by Stifter and Západ by Rais. The thesis compares these two pieces of work not only according to characters, the point of view, time and space of narration but also by process of making …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedúci: Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Fránek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta