Mgr. Iva Schlixbierová, Ph.D.

Master's thesis

Kuba - komlexní geografická charakteristika se zaměřením na ekonomický a politický vývoj

Cuba - complex geographical charakteristic with orientation on economic and political development
Abstract:
Předkládaní diplomová práce nese téma "KUBA - Komplexní geografická charakteristika se zaměřením na ekonomický a politický vývoj." Práce prokazuje provázanost mezi historickými událostmi a ekonomickým a politickým směřováním země. Zdůrazňuje, že vývoj karobského ostrova byl do značné míry podmíněn zahraniční politikou cizích zemí, především USA. Diplomní práce také postihuje specifické postavení Kuby …more
Abstract:
Presented master thesis bears topic "CUBA - Complex geographical characteristic pointed at economic and political development." The thesis demonstrates linkage between historical occurrences and economic and political orientation of the country. It underlines the fact, that development of the Carribbean island was to a large degree condition by foreign policy of other countries, especially USA. It …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2008
  • Supervisor: prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta