Mgr. Iva Schlixbierová, Ph.D.

Master's thesis

Kuba - komlexní geografická charakteristika se zaměřením na ekonomický a politický vývoj

Cuba - complex geographical charakteristic with orientation on economic and political development
Anotácia:
Předkládaní diplomová práce nese téma "KUBA - Komplexní geografická charakteristika se zaměřením na ekonomický a politický vývoj." Práce prokazuje provázanost mezi historickými událostmi a ekonomickým a politickým směřováním země. Zdůrazňuje, že vývoj karobského ostrova byl do značné míry podmíněn zahraniční politikou cizích zemí, především USA. Diplomní práce také postihuje specifické postavení Kuby …viac
Abstract:
Presented master thesis bears topic "CUBA - Complex geographical characteristic pointed at economic and political development." The thesis demonstrates linkage between historical occurrences and economic and political orientation of the country. It underlines the fact, that development of the Carribbean island was to a large degree condition by foreign policy of other countries, especially USA. It …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2008
  • Vedúci: prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta