Bc. Iveta Pilařová, Ph.D.

Diplomová práce

Termodynamické studium interakcí fyziologicky významných derivátů adeninu

Thermodynamic study of interactions of physiologically important adenine derivatives
Anotace:
Tato práce byla zaměřena na termodynamické studium protonizace adeninu, 6-benzylaminopurinu a jeho methoxy a chlor derivátů Také byla sledována tvorba komplexů adeninu a 6 – BAP s Cu (II) a byly vypočteny konstanty stability. Acidobazická potenciometrická titrace dovolovala stanovení rovnovážných konstant protonizace pKa a určení vlivu substituentu a jeho polohy na benzylu. Závislosti pKa na teplotě …více
Abstract:
This thesis was focused on the thermodynamic study of protonation of adenine, 6 - benzylaminopurine and its methoxy and chlorine derivatives. Also the complexes formation of adenine and 6 - benzylaminopurine with copper (II) was observed and the stability constants were estimated. Acid - base potentiometric titration enabled to determine the equilibrium constants of protonation pKa and the impact of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: RNDr. Marta Farková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta