Barbora Habrúnová

Bakalářská práce

A Marketing Communications Mix for a Translation Company

A Marketing Communications Mix for a Translation Company
Abstract:
This bachelor's thesis is divided into two consecutive and interconnected parts. Basic con-cepts such as marketing, marketing mix, communication mix or the essence and meaning of various marketing analyses important to the operation of business are explained in the first, theoretical part, there are explained by the help of technical resources. This theoretical knowledge is presented in the form of …více
Abstract:
Táto bakalárska práca je rozdelená na dve súvislé a prepojené časti. V prvej, teoretickej časti, sú pomocou odborných zdrojov vysvetlené základné pojmy ako marketing, market-ingový mix, komunikačný mix, či podstata a význam rôznych marketingových analýz dôležitých pre chod podniku. V druhej, analytickej časti sú do praxe uvedené teoretické znalosti z prvej časti a to formou ako marketingového, tak …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Habrúnová, Barbora. A Marketing Communications Mix for a Translation Company. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi