Johana Kráčmarová

Bakalářská práce

Návrh katalogu projektů pro rozvoj místní akční skupiny Hornolidečska v programovém období 2014-2020

Projects Proposal for Development of the Horní Lideč Local Action Group in the Programming Period 2014-2020
Anotace:
Téma bakalářské práce řeší významnou otázku rozvoje venkovských regionů na příkladu mikroregionu Hornolidečsko, jedná se o příhraniční rurální region. Cílem práce je identifikovat rozvojové potřeby tohoto regionu a podpořit jejich realizaci s ohledem na dotační tituly z EU v programovém období 2014-2020. Za využití metod rozhovoru, analýzy a syntézy jsou vymezeny rozvojové potřeby regionu. Na tomto …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of development in rural regions on the example of microregion Hornolidečsko, whitch is located in rural border area. The aim of the thesis is the identification of development needs of this region and support of their realization with regard to EU subsidies in the 2014-2020 programming period. Using interview, analysis and synthesis as methods, the needs of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Pavel Bednář, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kráčmarová, Johana. Návrh katalogu projektů pro rozvoj místní akční skupiny Hornolidečska v programovém období 2014-2020. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe