Bc. Lukáš Peterek

Diplomová práce

Životní styl a hodnotová orientace metalové subkultury

Lifestyle and value orientation of metal subculture
Anotace:
Diplomová práce „Životní styl a hodnotová orientace metalové subkultury“ se snaží vysvětlit a popsat, jakým způsobem žijí a jací jsou vyznavači metalové hudby. Pokládá si otázky co je k této hudbě přitahuje a vede k tomu stát se součástí této subkultury. Pojednává o historii metalové hudby, jejich charakteristických znacích, poznávacích znameních subkultury, druzích metalu a celkově se snaží objasnit …více
Abstract:
Graduation thesis „Lifestyle and value orientation of metal subculture“ is trying to explain and describe, how does heavy metal fans live and what they are. It considers questions what draws them to those music and what faces them to become a part of that subculture. It treats of a history of metal music, its characteristics, identification signs of the subculture, kinds of metal and is trying to clear …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta