Bc. Aneta Novotná

Bachelor's thesis

Vývoj a správa obecného a středního školství v Králíkách do roku 1976

The Development and Administration of Elementary and High Schools in Králíky to 1976.
Abstract:
Cílem této bakalářské diplomové práce je zmapovat vývoj obecného a středního školství ve východočeském městě Králíky do roku 1976 z pohledu školské státní správy. Práce je koncipována do dvou částí. V první části je zpracován vývoj a správa školství v českých zemích podložená legislativou a dostupnou odbornou literaturou za sledované období. V druhé části je zmapován vývoj obecného a středního školství …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to monitor the development of primary and secondary education in the East Bohemian Králíky until 1976, from the perspective of educational administration. The work is divided into two parts. The first part concerns the development and administration of education in the Czech country supported with the legislation and available scientific literature for this period …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Jiřina Štouračová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta