Bc. Markéta Benešová

Bachelor's thesis

Informovaný souhlas

Informed Consent
Abstract:
Práce se zabývá právním institutem informovaného souhlasu pacienta při poskytování zdravotní péče. V úvodu vymezuji a popisuji vzájemný vztah práva a medicíny a myšlenková východiska informovaného souhlasu pacienta. Významnou část své práce věnuji zakotvení informovaného souhlasu pacienta v mezinárodních právních předpisech, v právních předpisech českého právního řádu a v předpisech stavovských a odborných …more
Abstract:
The thesis deals with the legal institute of informed consent of the patient in the provision of health care. The introduction defines and describes the mutual relationship between law and health care as well as the fundamental ideas of patient’s informed consent. A significant part of the thesis is devoted to the definition of informed consent in the frame of international legal regulations, the Czech …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2011
  • Supervisor: Mgr. Vladimír Tetur
  • Reader: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS