Bc. Martin Jaroš

Master's thesis

Leadership a management - jak efektivně řídit za účelem dosahování výsledků

Leadership and management: how to effectively manage in order to achieve results
Anotácia:
Leadership a management, jak efektivně řídit za účelem dosahování výsledků je téma této diplomové práce. V základní části je práce věnována obecným východiskům, které zahrnují jak motivaci, styl vedení a řízení, tak rovněž i metody odměňování. V další části je seznámení se s postupem ke shromažďování dat pomocí dotazníkového šetření a hloubkového rozhovoru s vedoucím manažerem. V navazující třetí části …viac
Abstract:
Leadership and management - how to effectively manage in order to achieve results are the main themes of this project. Initially, it explores the general backgrounds that comprise not only motivation, directing and management styles but also includes methods of rewarding. The second part consists of exploring how to collect data using surveys and extensive interviews undertaken by line manager. Thirdly …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedúci: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: PhDr. Hana Navarová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní