Ing. Eva Huňáčková

Master's thesis

Návrh úpravy areálu Univerzity Pardubice - Stavařov

The University Pardubice Campus Design Modification
Abstract:
Studie návrhu úpravy areálu Univerzity Pardubice je zaměřena především na organizaci a zklidnění dopravy na ulici Studentská, což by mělo přispět ke zlepšení pobytové funkce kampusu. Současně také řeší problematiku nedostatku parkovacích ploch, určených pro studenty a zaměstnance univerzity.
Abstract:
The subject of this work is organization of transport on the street Studentská. It could improve current status of the University Pardubice campus. Parking for students and employees is another problem.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 11. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 1. 2011
  • Supervisor: Ing. František Haburaj, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Huňáčková, Eva. Návrh úpravy areálu Univerzity Pardubice - Stavařov. Pardubice, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera