Bc. Eliška Peštová

Bakalářská práce

Násilné trestné činy páchané se střelnou zbraní

Violent crimes committed by firearms
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou násilných trestných činů páchaných se střelnou zbraní. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou rozebírány střelné zbraně, balistika a popis násilných trestných činů. V praktické části byl vytvořen dotazník ke zjištění povědomí respondentů o střelných zbraních a trestných činech. V práci jsou také zmíněny meziroční statistiky …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with issue of violent crimes committed with firearms. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with firearms, ballistics and description of violent crimes. In the practical part, a questionnaire was created to determine the respondent’s awareness of firearms and crimes. The work also mentions year – on – year statistics focused on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.