Mgr. Karolína Blatová

Diplomová práce

Svoboda projevu a cenzura na internetu a sociálních sítích

Freedom of Speech and Censorship on the Internet and Social Networks
Anotace:
Cílem diplomové práce je poukázat na současnou situaci cenzury, která se na internetu a sociálních sítích vyskytuje. Existuje velké množství případů, kdy byla cenzura použita nepřiměřeným způsobem, čímž může docházet k porušování svobody projevu, nebo kdy dochází díky cenzuře k politickému ovlivňování společnosti. V této souvislosti se práce zaměří na dnešní úpravu sociálních sítích, uvede konkrétní …více
Abstract:
The aim of the thesis is to describe the current situation concerning censorship on the Internet and social networks. There have been many cases of excessive censorship, which may violate the freedom of expression, or where censorship has been used to influence the society politically. In this context, the thesis will focus on the today’s level of regulation of social networks, provide specific examples …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 11. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta