Markéta ŠMEJKALOVÁ

Bakalářská práce

Soucasna nezamestnanost v CR, priciny a dusledky

Current situation of unemployment in the Czech Republic, causes and consequences
Anotace:
Předložená práce se zaměřuje na ekonomický fenomén nezaměstnanosti na českém trhu práce. Cílem práce je zachytit vývoj nezaměstnanosti, pomocí analýzy trhu práce vysvětlit její příčiny a souvislosti mezi zkoumanými typy nezaměstnanosti, kterými jsou strukturální a cyklická nezaměstnanost. Práce zkoumá vývoj hospodářského cyklu a korelaci s vývojem cyklické nezaměstnanosti. V neposlední řadě práce analyzuje …více
Abstract:
The objective of the thesis is to describe the evolution of unemployment by analysing the Czech labour market, to explain its causes and interactions between different unemployment types - structural and cyclical unemployment. Moreover, it describes the development of economic cycle and its correlation with structural unemployment. Lastly it is analyses the restructuring of the Czech economy with concrete …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Čestmír Jarý

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠMEJKALOVÁ, Markéta. Soucasna nezamestnanost v CR, priciny a dusledky. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management