Bc. Martin Novák

Master's thesis

Krize společné evropské měny, příčiny a východiska překonávání krize

The crisis of European currency, reasons and bases for overcoming crisis
Anotácia:
Diplomová práce začíná s konstrukcí teoretické základny do problematiky spojené s euro krizí. Je stručně představován koncept a fungování státních suverénních fondů, jakožto správců majetku a možných sil proti krizím. Následuje analýza makroekonomických ukazatelů v období krize pro hlavní ekonomické státní subjekty v podobě Spojených států Amerických, Evropské unie a Číny. Důraz je kladen na Evropskou …viac
Abstract:
This thesis begins with the construction of a theoretical base to the problems associated with the euro crisis. Briefly presented the concept and functioning of sovereign wealth funds, as property managers and forces against potential crises. Following with the analysis of macroeconomic indicators in the period of economical crisis for the major economic entities like the United States, the European …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedúci: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Rafik Bedretdinov, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Finance and Financial Services