Jana BESEDOVÁ

Bakalářská práce

Komparace předškolního kurikula v České a Slovenské republice

The comparison of preschool curriculum in the Czech Republic and Slovakia
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na porovnání organizační struktury, cílů a obsahu předškolního vzdělávání v České a Slovenské republice. V teoretické části je nastíněna historie předškolního vzdělávání v obou státech, jeho místo ve vzdělávací politice a alternativní způsoby předškolního vzdělávání. V empirické části je srovnávána struktura, hlavní cíle, obsah učiva, očekávané výstupy, metody a formy předškolního …více
Abstract:
This thesis deals with the comparison of organisation structures, aids and kontent of preschool education in the Czech Republic and Slovak Republic. The theoretical part concerns about the history of preschool education in both states, its place in educational politics of both states and alternative wals of preschool education. The structures, main aids, kontent of curriculum, expected outputs,methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2011
Identifikátor: 115203

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BESEDOVÁ, Jana. Komparace předškolního kurikula v České a Slovenské republice. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 08. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses x5v6i9 x5v6i9/2
9. 4. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
9. 4. 2011
Marklová, E.
10. 4. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.