Theses 

Hodnocení neziskové organizace na základě finanční analýzy – Ing. Igor Tjutčev

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Ing. Igor Tjutčev

Bachelor's thesis

Hodnocení neziskové organizace na základě finanční analýzy

Evaluation on unprofitable organization on the basic financial analysis

Anotácia: Tématem práce je hodnocení neziskové organizace na základě finanční analýzy. Vzhledem k tomu, že pracuji v ekonomickém úseku nestátní příspěvkové organizace, zvolil jsem k hodnocení tuto formu neziskové sféry. Práce je rozdělena do dvou části, z nichž první, teoretická, popisuje neziskový sektor obecně s důraznějším zaměřením na jednu z jejich forem, příspěvkovou organizaci. Dále pojednává o významu, cílech a metodách finanční analýzy s jejich modifikaci pro potřeby neziskového sektoru. Druhá, praktická část, posuzuje hodnoty dosažené metodami finanční analýzy dvou příspěvkových organizací stejného zaměření a srovnatelných parametrů. Na základě získaných hodnot je provedeno jejich vyhodnocení a vzájemná komparace. Na závěr je provedeno závěrečné hodnocení organizací a návrhy doporučení, které by měly být uskutečněny.

Abstract: The theme of the thesis is the evaluation of non-profit-making organizations on the basis of a financial analysis. According to the fact that I work in an economic department of a non-state allowance organization, I chose this form of non-profit area for evaluation. The work is divided into two parts. The first, theoretical, describes the non-profit sector in general with focus on one of the forms – the allowance organization. This part also deals with the meaning, aims and financial analysis methods with their modifications for the requirements of the non-profit sector. The second, practical, judges values reached by the finacial analysis methods of two allowance organizations with the same focus and comparable parametres.

Kľúčové slová: Dotace, Finanční analýza, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Zdroje financování, Subsidy, Financial analysis, Balance sheet, Profit and loss account, Financial resources

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 11. 2010
  • Vedúci: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Oponent: Ing. Stanislava Čížková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 19. 6. 2019 05:12, 25. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz