Michaela Vlková

Bachelor's thesis

The effectiveness of a loyalty program of a leading manufacturer of skylights.

Efektivnost věrnostního programu na příkladu vybraného předního výrobce střešních oken.
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je analýza věrnostního programu společnosti Roto stavební elementy s.r.o. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zabývá marketingovými a komerčními komunikacemi, popisuje jednotlivé formy komerčních komunikací. Druhá kapitola se detailně zaměřuje na sales promotion jako formu komerční komunikace. Nejvíce pozornosti je přitom věnováno věrnostním programům. Třetí …more
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze the loyalty program of the company Roto stavební elementy s.r.o. The work is divided into three chapters. The first chapter deals with the marketing and commercial communications, describes the various forms of commercial communications. The second chapter focuses in detail on sales promotion as a form of commercial communication. Most attention is devoted to loyalty …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 10. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2011
  • Supervisor: Milan Postler
  • Reader: Přemysl Průša

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/25700