Ing. Jan Hraba

Bachelor's thesis

Hodnocení kvality dodavatelů v podniku

Quality evaluation of company suppliers
Abstract:
Bakalářská práce Hodnocení kvality dodavatelů v podniku ve své teoretické části nabízí souhrn poznatků problematiky hodnocení dodavatelů a popisuje, jakým způsobem je možné dodavatele hodnotit. Teoretická část práce je tak ucelený dokument, kde jsou shrnuty poznatky různých zdrojů, jako je odborná literatura nebo poznatky z odborných školení. To vše doplněné komentáři vycházející z autorovy praxe. …more
Abstract:
This Bachelor´s thesis entitled „Quality Evaluation of Company Suppliers“ offers a summary of findings in the theoretical part regarding the possible ways of evaluating suppliers. The theoretical part regarding is a comprehensive document which summarizes findings from different sources, such as professional literature and findings from special education training, and is supplemented by comments from …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Radim Flegl, Ph.D.
  • Reader: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní