BcA. Radka Hajšelová

Bakalářská práce

Specifické poruchy učení ve výuce hry na klavír

Specific disorders of learning in the process of teaching the playing the piano
Anotace:
Bakalářská práce ,,Specifické poruchy učení ve výuce hry na klavír“ pojednává o specifických poruchách učení, které definuje a osvětluje jejich příčiny. Stručně se dotýká psychického vývoje dítěte, jeho chování. Zabývá se nutností rozvoje hudebnosti dítěte, problémy motoriky při hře na nástroj, vlivem poruch učení na hru z not. Seznamuje s možnými způsoby reedukace poruch.
Abstract:
Bachelor´s work „Specific disorders of learning in the process of teaching the playing the piano“ treats specific disorders of learning, over their definitions and explains the cause of their origin. It marginally deals with the psychological development and child´s behaviour. It also treats the necessity of development of child´s musicalness, the motoric problems during the playing the musical instrument …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 2. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2014
  • Vedoucí: prof. MgA. Alena Vlasáková
  • Oponent: doc. Mgr. Daniela Velebová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/te070/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Klavírní pedagogika