Bc. Rafael Garafutdinov

Diplomová práce

Efektivnost a její měření v podmínkách vybraného subjektu veřejného sektoru

Efficiency and its measurement in terms of the selected public sector subject
Anotace:
V diplomové práci je zkoumána problematika efektivnosti v podmínkách vybraného subjektu veřejného sektoru, a to příspěvkové organizace Národní muzeum za období 2011-2013. Práce je rozdělena do teoreticko-metodologické a aplikační části. Teoreticko-metodologická část vymezuje pojetí veřejného sektoru, efektivnosti, jsou popsány metody finanční analýzy a zohledněny specifické ukazatele pro municipální …více
Abstract:
The diploma thesis investigates problems of efficiency in the selected subject of public sector of economy. The subject is an allowance organization the National museum in the years 2011-2013. The work is divided into theoretical methodological and practical parts. Theoretical methodological part defines the concept of public sector efficiency. Methods of financial analysis are described. Specific …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní