Mgr. Michal Zimmermann, Ph.D.

Disertační práce

Protein-DNA interactions involved in regulation of telomere maintenance

Protein-DNA interactions involved in regulation of telomere maintenance
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na popis vybraných biomolekulárních interakcí, které ovlivňují funkci nukleoproteinových struktur na koncích chromozómů – telomer. Úvodní kapitola v teoretické rovině odpovídá na základní otázky, proč je nutné udržovat správnou délku telomer a chránit konce chromozómů před mechanismy oprav DNA. Úvodní část zároveň shrnuje současné poznatky o tom, jak se proteiny, které vážou …více
Abstract:
This thesis explores the involvement of various biomolecular interactions in the function of telomeres – nucleoprotein structures that cap the natural chromosome ends. First, a theoretical background explaining the need for protection and maintenance of chromosome ends is given, together with a summary of the known mechanisms using which telomere-binding proteins establish end-protection and maintenance …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 12. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc., MUDr. Zdeněk Hodný, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta