Gabriela Krajčírová

Bachelor's thesis

Riadenie rizika likvidity v komerčných bankách

Liquidity Risk Management in Commercial Banks
Abstract:
The bachelor thesis is about the management of liquidity risk in commercial banks. The theoretical part is explaining liquidity risk, its planning, management, measurement and regulation. The practical part analyzes the liquidity risk of three selected banks in the Czech Republic, focusing on differences caused by their various size.
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá riadením rizika likvidity v komerčných bankách. Teoretická časť je zameraná na vymedzenie rizika likvidity, na jeho plánovanie, riadenie, meranie a regulovanie. V praktickej časti je zanalyzované riziko likvidity troch vybraných bánk v Českej republike, so zameraním na rozdiely spôsobené ich odlišnou veľkosťou.
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 1. 2020
  • Supervisor: prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.
  • Reader: Ph.D. Oleg Deev

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta