Bc. Jana Mlynarčíková

Master's thesis

Analýza regionálnej politiky na Slovensku

Analysis of regional policy in Slovakia
Abstract:
The aim of this thesis is a comparative analysis using a theoretical model of regional policy of the European Union and the Slovak Republic to assess its impact and effectiveness on regional development. The work is divided into theoretical and analytical part. The analytical part of the work consists of examples of concrete reconstruction project of elementary school in the village Divin. By analyzing …more
Abstract:
Cieľom diplomovej práce je pomocou komparatívnej analýzy teoretického modelu regionálnej politiky Európskej únie a Slovenskej republiky zhodnotiť jej dopady a účinnosť na rozvoj regiónov. Práca je rozdelená na časť teoretickú a časť analytickú. Analytická časť práce pozostáva z príkladu konkrétneho projektu rekonštrukcie základnej školy v obci Divín. Pomocou analýzy procesu a myšlienkového rozčleňovania …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 9. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.
  • Reader: PaedDr. Václav Netolický

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní