Theses 

Uznání cizích rozhodnutí v České republice a Kanadě - srovnávací analýza – Mgr. Šárka Janíčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Šárka Janíčková

Diplomová práce

Uznání cizích rozhodnutí v České republice a Kanadě - srovnávací analýza

Recognition of Foreign Judgments in the Czech Republic and Canada - Comparative Analysis

Anotace: V diplomové práci je metodou komparace rozebrána právní úprava uznání a výkonu cizích rozhodnutí v soukromoprávních věcech v České republice a v Kanadě, a to za účelem zjištění možných nedostatků v české právní úpravě. Práce je rozdělena na tři části. V první části je popsána česká právní úprava uznání cizích rozhodnutí spolu s nástinem historického vývoje tohoto institutu na území České republiky. V druhé části práce je rozebrána právní úprava uznávání cizích rozhodnutí v Kanadě, a to jak podle psaného, tak i podle zvykového práva. Ve třetí části práce je provedeno porovnání podmínek pro uznání v České republice a v Kanadě.

Abstract: In the thesis the regulation of recognition and enforcement of foreign judgments in civil matters in the Czech Republic and Canada is examined, in order to identify possible defects in the Czech legislation, whereby the method of comparative analysis is used. The work is divided into three parts. The first part describes the Czech legislation concerning recognition of foreign judgments together with an outline of the historical development of this institute in the Czech Republic. The second part analyzes the legislation concerning recognition of foreign judgments in Canada, according to the statutory law and the common law. In the third part the conditions for recognition in the Czech Republic and Canada are compared.

Klíčová slova: uznání rozhodnutí, výkon rozhodnutí, Kanada, podmínky pro uznání, překážky uznání, cizí rozhodnutí, vzájemnost recognition of judgment, enforcement of judgment, Canada, conditions for recognition, defences to recognition, foreign judgment, reciprocity

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 10:57, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz