Mgr. Petra Frühbauerová

Master's thesis

Globální rozvojové vzdělávání: databáze programů jako nástroj sdílení zkušeností pedagogů

Development Education: Programm Database as a Tool for Experience Sharing amongst Educators
Abstract:
Cílem magisterské diplomové práce s názvem „Globální rozvojové vzdělávání: databáze programů jako nástroj sdílení zkušeností pedagogů“ je vytvořit projekt internetové databáze, která umožní sdílení programů, aktivit a projektů globálního rozvojového vzdělávání ve skautské organizaci i mimo ni. Diplomová práce je koncipována jako teoreticko-aplikační práce. Základní návrh struktury databáze a způsobu …more
Abstract:
The goal of the diploma thesis "Development Education: Programme Database as a Tool for Experience Sharing amongst Educators" is to create a project of Internet based database. The database aims to enable sharing of programmes, activities and projects of development education within and also outside Scout organisation. The diploma thesis is structured as theoretical as well as applied thesis. Basic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2014
  • Supervisor: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Jiří Svoboda, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta