Mgr. et Mgr. Tomáš Müller

Bakalářská práce

Klášter premonstrátů v Brně – Zábrdovicích do roku 1327. Založení kláštera a jeho hospodářský vývoj

History of premonstratensis monastery in Brno – Zábrdovice up to 1327. Foundation and economic development of monastery.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá dějinami prvních sto dvaceti let existence kláštera v Brně – Zábrdovicích. Velká pozornost je věnována problematice založení kláštera roku 1209 resp. 1210, osobě zakladatele Lva z Klobouk, jeho předkům a původu. Práce obsahuje také zamyšlení, proč byl klášter osazen právě řádem premonstrátským. Neméně pozornosti je věnováno vývoji klášterního majetku od počátku 13. století …více
Abstract:
This Bachelor’s thesis contains the history of the first hundred and twenty years of the existence of the monastery in Brno - Zábrdovice. The work focuses especially on the foundation of the monastery in 1209 respective 1210, on its founder Lev of Klobouky and his ancestry and parentage. The work contains also the reflection of the question, why the monastery was equipped with the Premonstratensian …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta