Mgr. Jana Hanusová

Master's thesis

Postoje k uživatelům drog a k užívání drog u středoškolských studentů a jejich rodičů

Attitudes Towards Drug Users and Using Drugs Among High School Students and their Parents
Abstract:
Cílem této práce je zjistit a popsat postoje k drogám a uživatelům drog u středoškolských studentů a jejich rodičů, jednak jaké jsou tyto postoje, a dále s čím tyto postoje souvisí. Jedná se o výzkum explorační, vyhodnocení je kvantitativní. Metodou získávání dat je dotazníkové šetření. Jako hlavní tématické oblasti výzkumu jsme zvolili: postoje k uživatelům drog; vnímání rizika užívání jednotlivých …more
Abstract:
The aim of this thesis is to find out and describe attitudes towards drug users and using drugs among high school students and their parents. Our aim was not only to describe these attitudes, but also to find out its relations with other factors. Our study is composed as explorative and has quantitative evaluation. The method of investigating are questionnaires. The main courses of study are: attitudes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 8. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 9. 2006
  • Supervisor: Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta