Mgr. Jana Hanusová

Diplomová práce

Postoje k uživatelům drog a k užívání drog u středoškolských studentů a jejich rodičů

Attitudes Towards Drug Users and Using Drugs Among High School Students and their Parents
Anotace:
Cílem této práce je zjistit a popsat postoje k drogám a uživatelům drog u středoškolských studentů a jejich rodičů, jednak jaké jsou tyto postoje, a dále s čím tyto postoje souvisí. Jedná se o výzkum explorační, vyhodnocení je kvantitativní. Metodou získávání dat je dotazníkové šetření. Jako hlavní tématické oblasti výzkumu jsme zvolili: postoje k uživatelům drog; vnímání rizika užívání jednotlivých …více
Abstract:
The aim of this thesis is to find out and describe attitudes towards drug users and using drugs among high school students and their parents. Our aim was not only to describe these attitudes, but also to find out its relations with other factors. Our study is composed as explorative and has quantitative evaluation. The method of investigating are questionnaires. The main courses of study are: attitudes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 8. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2006
  • Vedoucí: Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta