Bc. Táňa Macháčková

Diplomová práce

Studium epiteliálně-mezenchymální tranzice na buněčných modelech renálního karcinomu

Study of epithelial-mesenchymal transition on cellular models of renal cell carcinoma
Anotace:
Renální karcinom je nejčastějším nádorovým onemocněním genitourinárního systému a tvoří asi 3% všech nádorových onemocnění. Na patogenezi renálního karcinomu se podílí proces epiteliálně-mezenchymální tranzice, který je zodpovědný za přeměnu nemotilních a neinvazivních epiteliálních buněk na motilní a invazivní mezenchymální buňky. Proces epiteliálně-mezenchymální tranzice je regulován řadou molekul …více
Abstract:
Renal cell carcinoma is the most common neoplasm of genitourinary tract and accounts for about 3% of all adult malignancies. In pathogenesis of renal cell carcinoma is involved process called epithelial-mesenchymal transition which is responsible for transformation of non-motile and non-invasive epithelial cells to motile and invasive mesenchymal cells. Process of epithelial-mesenchymal transition …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta