Natalie MINAŘÍKOVÁ

Bakalářská práce

Marketingová strategie společnosti SK - Catering, s.r.o.

Marketing strategy of the company SK - Catering, s.r.o.
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na navržení úprav stávající marketingové strategie pro firmu SK - Catering, s.r.o., na základě analýzy současného mikroprostředí a makroprostředí firmy. V práci bude využito jak primárních zdrojů dat, pomocí kvalitativního přístupu dotazníkového šetření, tak i dat sekundárních od dané společnosti. První část práce se zabývá teorií marketingu, marketingových strategií …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on proposing adjustments of the existing marketing strategy for the company SK - Catering, s.r.o. based on the analysis of the current micro and macro environment of the company. The work will use both primary data sources, using a qualitative approach of the survey, as well as secondary data from the company. The first part deals with the theory of marketing, marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Mgr. Lenka Nigrinová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MINAŘÍKOVÁ, Natalie. Marketingová strategie společnosti SK - Catering, s.r.o.. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management