Theses 

Marketingový výskum spokojnosti klientov vo vybranej banke – Matej Petrinec

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management

Matej Petrinec

Bakalářská práce

Marketingový výskum spokojnosti klientov vo vybranej banke

Marketing research customer satisfaction in selected bank

Abstract: Thesis deals with market research satisfaction of customers in selected banks. Bachelor thesis consists of a theoretical part and analytical part. The theoretical part of our bachelor thesis, we focused on the definition of basic concepts such as financial and banking marketing, marketing mix, marketing research and customer satisfaction. In the analytical part we looked at selected banks, where we have been devoting its characteristics and the characteristics of products and services offered. Next, we looked at the advantages and disadvantages of electronic banks in Slovakia and customer satisfaction research selected banks. Finally, we generalize the results of research and recommendations on how to improve customer satisfaction.

Abstract: Bakalárska práca sa zaoberá marketingovým výskumom spokojnosti klienta vo vybranej banke. Bakalárska práca sa skladá z teoretickej časti a analytickej časti. V teoretickej časti našej bakalárskej práci sme sa zamerali na vymedzenie základných pojmov ako je finančný a bankový marketing, marketingový mix, marketingový výskum a spokojnosť klienta. V analytickej časti sme sa zaoberali vybranou bankou, kde sme sa venovali jej charakteristike a charakteristike ponúkaných produktov a služieb. Ďalej sme sa venovali výhodám a nevýhodám elektronických bánk na Slovensku a výskumu spokojnosti klienta vybranej banky. Na záver sme zovšeobecnili výsledky výskumu a odporúčania, ako zlepšiť spokojnosť klienta.

Klíčová slova: bankový marketing, marketingový mix, marketingový výskum, spokojnosť klienta bank marketing, marketing mix, marketing research, customer satisfaction

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Adriana Zliechovcová, MBA
  • Oponent: Ing. Veronika Littvová, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 14:53, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz