Bc. Jakub Medvecký-Heretik

Bakalářská práce

Detekce čar na vozovce pro platformu Android

Road lane detection for Android
Anotace:
Cieľom tejto bakalárskej práce bola analýza možností spracovania obrazu na mobilnej platforme Android pre potreby aplikácie počítačového videnia so zameraním na problém detekcie čiar na ceste. Na základe výsledkov tejto analýzy bola vytvorená aplikácia, ktorá detekuje čiary a kruhy v obraze v reálnom čase použitím rozličných prístupov k segmentácii a rôznych implementácií Houghovej transformácie. Aplikácia …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis was to analyze the possibilities of image processing techniques on the Android mobile platform for the purposes of a computer vision application focusing on the problem of road lane detection. Utilizing the results of the analysis an application was created, which detects lines and circles in an image in real time using various approaches to segmentation and different …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Dušan Klinec
  • Oponent: Mgr. Marek Sýs, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačová grafika a zpracování obrazu