Bc. Pavla Papírníková

Diplomová práce

Společenská odpovědnost firem v kraji Vysočina

Corporate Social Responsibility in the Vysočina Region
Anotace:
Cílem práce je analyzovat společenskou odpovědnost vybraných firem v kraji Vysočina. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První tři zahrnují teoretická východiska práce, definice a základní charakteristiky společenské odpovědnosti, vymezení stakeholders a přínosů, které firmy mohou získat. Další část se zaměřuje na aktivity společenské odpovědnosti podle oblasti ekonomické, sociální a environmentální …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyse the Corporate Social Responsibility in chosen companies in Vysočina Region. The thesis is divided into five chapters. The first three are engaged into explaining definitions, basic characteristics of Corporate Social Responsibility, defining stakeholders and benefits for the companies. Next part is focused on activities in the economic, social and environmental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Michaela Surá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta