Eva DIVIŠOVÁ

Bachelor's thesis

Problematika infekce močových cest u žen

Problems of urinary tract infection in women
Abstract:
Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou infekcí močových cest u žen, Teoretická část je zaměřena obecně na anatomii močového ústrojí žen, infekční onemocnění močového ústrojí, prevenci, režimová opatření a léčbu zánětu, dále se v této části zabývám ošetřovatelskou péčí a nozokomiální infekcí. V praktické části popisuji kvantitativní výzkumné šetření. Hlavním cílem je zjistit úroveň znalostí …more
Abstract:
In his thesis deals with problems of urinary tract infections in women, theoretical part is focused on general anatomy of the female urinary tract, urinary tract infection, prevention, and treatment regimen measures of inflammation, also in this section deal with nursing care and nosocomial infections. In the practical part I describe quantitative research. The main objective is to determine the level …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 3. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Jana Horová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DIVIŠOVÁ, Eva. Problematika infekce močových cest u žen. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/